Professors

DengZhaohua zhangxiang Hu Yinhuan XiangLi Le Hong Fang Pengqian
Chen Yingchun Yao Lan Tao HongBing Zhang Xinping Feng Zhan Chun

Associate Professors

LiuYaqing Liu Zhiyong Chen Jing Wang Jing Sheng LlNing MA Jingdong
Gao Hongxia

Lecturers

TangYuqing Wuhong WuTalai LiuChenxi Ye Ting Xiang Fei
Zhang Wei LI BoYang Li Ping Wang Ruoxi